Flytt av årsmöte

Då FIA har flytta NEZ mötet till den 28 oktober så krocka det med vårat årsmöte och prisutdelning. Så styrelsen har beslutat att flytta årsmöte och prisutdelningen till den 4 november. På så sätt kan vi få mer information från utskottet hur 2018 kommer se ut.

Återkommer med inbjudan till årsmötet och prisutdelningen

 

Kom ihåg att skicka in motioner mellan 1-24 september 

Styrelsen